Branchenyt

Nokia og HTC begraver stridsøksen

Nokia og HTC har begravet stridsøksen omkring de patentstridigheder selskaberne har udkæmpet både ude og i retssalene.  HTC vil i fremtiden betale licensgebyrer for benyttelse af en række beskyttede teknologier, som Nokia har patent på.

Dermed stopper også retssagerne med det samme, hvilket burde give HTC mere arbejdsro i fremtiden; ja faktisk åbner aftalen muligheden for, at Nokia og HTC vil se på, om licensrettighederne kan udvides med de rettigheder som HTC sidder inde med hvad så vidt 4G-teknlogien angår. Hvad det dog betyder i detaljer vides ikke, eftersom detaljerne ikke er blevet offentliggjort.

Den nye patentaftale vedrører alle Nokia patenter, som ikke anses at være væsentlig standarder og som patentindehaveren stiller under den såkaldte FRAND-kondition til rådighed. Mod betaling selvfølgelig. Frand betyder, fair, fornuftig og ikke diskriminerende).

For anvendelsen af de beskyttede væsentlige standarter hat HTC allerede tidligere betalt licens til Nokia for.

Nokia har også efter salget af deres Smartphone forretning til Microsoft bibeholdt ca. 30.000 mobiltelefoni patenter og Microsoft overtager ikke denne portefølje, men betaler finnerne en delbetaling for en tiårig periode for benyttelse af disse.

Comment here